METHODIEKEN

Big Value werkt met verschillende methodieken. Hieronder staat een korte beschrijving van elk van die methodieken.

Systemisch werk

Beter bekend als familie of organisatieopstellingen heeft als doel de verborgen belemmeringen en overtuigingen binnen een systeem zichtbaar te maken. Deze belemmeringen kunnen onbewust nog een belangrijke rol spelen in je huidige leven. Het opnieuw innemen van je eigen plek en daarin erkend te worden geeft acceptatie en rust.

Lifelines

Lifelines gaat over het open, eerlijk en kwetsbaar durven delen van alle ups-and-downs gedurende je leven met je collega’s. Iedereen krijgt alle tijd en ruimte om dit te kunnen delen in een veilige setting. Elke keer weer maakt dit een enorme indruk op alle deelnemers, wat resulteert in een diepere verbondenheid en begrip binnen het team.

Over de streep

Over de streep heeft als doel om zichtbaar te maken wat er speelt binnen een afdeling of team. Als je over de streep loopt ben je het eens met de vooraf bepaalde stelling. Diegene die behoefte hebben kunnen open delen waarom ze juist wel of niet over de streep zijn gestapt en anderen kunnen vragen stellen. Daarna kunnen we met elkaar vervolgstappen bepalen.

Het Enneagram 

Het Enneagram is een psychologisch model dat mensen beschrijft aan de hand van hun onbewuste, maar actieve drijfveren. Dit model helpt je om meer inzicht te krijgen in je drijfveren, motivatoren en gedrag en daarnaast ook die van collega’s. Dit leidt tot wederzijds begrip en een betere samenwerking binnen een team.

Voice Dialogue

Met Voice Dailogue krijg je meer inzicht in alle delen in jezelf, of wel alle passagiers die in jouw bus zitten. Het wordt helder wat het doel is van deze delen en wat de reden is dat ze zo actief zijn. Als je hier bewuster van bent, kan je ze accepteren en heb je meer controle naar welk deel je wilt luisteren.

NLP

NLP is een veranderingsmodel wat ons leert aan de slag te gaan met al onze zintuigen, gedachten en gevoelens. Met NLP ben je in staat het beste in jezelf en anderen te ontdekken.

Visualisatie 

Visualisatie is een krachtige techniek om emoties los te laten, gewoontes te doorbreken en te manifesteren wat je wel wilt in je leven.

Feedbacksessie 

Ik geloof erin dat feedback geven ook iets zegt over diegene die feedback geeft. Tijdens de feedbacksessie draaien we het daarom eerst om. Wanneer je iemand wilt aanspreken op zijn gedrag dan mag je eerst de lens omdraaien naar jezelf en jezelf een aantal vragen stellen. Als je deze vragen hebt beantwoord, wat is dan je actie? Dan kun je er alsnog voor kiezen om de ander feedback te geven. Het zou kunnen dat de inhoud van de feedback nu wel is veranderd.  Ook werk ik veel met verschillende complimenten oefeningen.

>