Privacy Beleid

Verwerking persoonsgegevens

Big Value kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Big Value en/of omdat u deze zelf meestuurt vanaf het mailadres op de website van Big Value.

Hoe lang bewaart Big Value uw gegevens?

Big Value bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Big Value verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden ten dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van Big Value worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Big Value gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Inzien, aanpassen en verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bigvalue.nl. Big Value zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Big Value neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Big Value maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Big Value verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Big Value op via deze pagina.

>